สมัครกิจกรรม - มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562)