องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งนำโดย นางสาวนิลเนตร แต้มทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี