อบต.ห้วยโป่งเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ "ลอกคูคลอง" บริเวณหมู่บ้านหนองคู เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒