องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง นำโดยนางสาวนิลเนตร แต้มทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ได้ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี