ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 3 บ้านสะพานขาว บริเวณชุมชนสุกานดา ซอย 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง