ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีดเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)