ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
226/3 ม.3 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โทรศัพท์.036-776105 หรือ Facebook

สถานที่ตั้ง