สถานที่ท่องเที่ยว

1.วัดเขาวงพระจันทร์

2.PAUSE Cafe & Homestay Lopburi 
1.วัดเขาวงพระจันทร์   [TOP]

2.PAUSE Cafe & Homestay Lopburi   [TOP]