main

ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย
ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย
ศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนตำบลห้วยโป่ง