สินค้า OTOP

กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า (ไม้กวาดอ่อน)

กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า (ไม้กวาดอ่อน) สถานที่จัดจำหน่าย
เลขที่ : 40 หมู่ 2 บ้านห้วยโป่ง ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
ติดต่อ : คุณยุพิน พุฒสุข
โทร : 036-650082, 089-3310119
ผลิตภัณฑ์ OTOP : หมู่ ๒ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง
ระดับดาว : 3 ดาว (ปี 2546) มผช. : มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : เลขที่ 329153-365/9 ออกให้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552

ผ้ามัดหมี่ / ผ้าขาวม้า

กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า (ไม้กวาดอ่อน) สถานที่จัดจำหน่าย
เลขที่ : 34/1 หมู่ 5 บ้านสามแยกหลุมข้าว ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
ติดต่อ : คุณบุญชู บัวศรีทอง
โทร : 036-650178, 036-650192
อีเมล : cdlop@lopburi.go.th ผลิตภัณฑ์ OTOP : หมู่ 5 บ้านสามแยกหลุมข้าว ตำบลห้วยโป่ง
ระดับดาว : - (ปี 2552) มผช. : 17(1)/2546
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : -